Utbildning

1-årig grundutbildning 
Du som väljer att utbilda dig genom oss kommer att få kunskap från såväl Correllian Nativist Wicca (CNW) som Rosenkorsorden och flera andra mysterieskolor. Vi tar ett brett grepp och arbetar med allt ifrån kosmologi till hur vi använder vår egen inneboende kreativa kraft på olika vis. Du får en helhetssyn och en utbildning som troligen är unik i sitt slag!

Utbildningen tar precis så lång tid som du själv väljer eftersom du i första hand läser i din egen takt hemifrån. Shaeen kommer – genom sin långa erfarenhet och bredd – att ge dig kunskap om hur du kan använda den helande kraften utifrån gamla magiska symboler och hur vi kan dra fördel av kunskapen om årshjulets växlingar och genom ceremonierande. Thorwald kommer att ge dig god inblick i Wiccas syn på kosmos, världen och människan samt lära dig hur du kan träna praktiskt för att integrera teorin i ditt liv.

Den teoretiska delen är uppdelad i 4 huvuddelar och 2 grundläggande meditationstekniker.
När du har gått igenom del 1 har du tillräcklig inblick för att delta i den praktiska delen som kommer att erbjudas under 4 dagar i Dalarna. Dessa dagar ger dig alltså möjlighet att praktisera den kunskap du teoretiskt införskaffat under distanskursen. Dessutom kommer vi då att tillsammans utföra ceremonier och känna hur vi även kan integrera färg, form och rörelse på ett personligt vis. Vi har alla olika sätt att uttrycka oss och ibland finns oprövade vägar som kan föra oss framåt om vi bara vågar!

Klicka här för att se utbildningens huvuddelar

4VindarPenta