Utbildningsinformation

Shaeen delar med sig av följande:

Årshjulet, dygnsrytm och ceremonierande
För wiccaner har årshjulets högtider stor betydelse. Vi firar solens och månens vandring och påverkan på våra liv. Som månen påverkar ebb och flod går även vi människor genom ett flöde starkt påverkade av universums olika himlakroppar, och med ökat medvetande om detta kan vi lära oss att samverka. Även timmarna på dygnet har olika betydelse och påverkan på oss. Med större förståelse kan vi själva utforma ritualer för olika tider och syften.

Gamla symboler, färg och rörelse
I de gamla mysterieskolorna användes olika symbolspråk som de initierade använde i gudomligt syfte. Bland annat brukades det thebanska alfabetet som idag – lite oegentligt – ibland kallas för häxrunor. Dessa symboler bär på magiska budskap som kan användas både som amuletter och för divination. Vi kommer även att lägga vikt vid att använda både kropp och sinne tillsammans för ökad kreativitet. Genom färg, form och rörelse tar vi upp det undermedvetna till ytan på ett lekfullt och enkelt vis för att öka förståelsen för oss själva, och vi får därigenom kraftfulla verktyg att gå vidare med.

Meditation (innebörd I)
Sedan urminnes tider har vi använt oss av sång, dans och instrument såsom trumma och skallra för att t. ex. ”vandra mellan världarna”, dvs. ändra sinnestillstånd för att få kontakt med det ”icke sedda”. Genom sådana former av meditation kan vi dels nå det innersta i oss själva, dels nå de universella sanningar som vi sedan kan använda för att finna nya vägar om vi tidigare känt att vi stått still. Med hjälp av just trumman och skallran, samt kraftsånger och rörelse, kan vi öppna upp nya portar till medvetenhet och nå en annan nivå av lugn och harmoni.

Thorwald delar med sig av följande:

Praktiskt energiarbete med tillämpningar
Inom Wicca drar man paralleller mellan våra psykiska krafter och våra fysiska muskler: ju oftare vi tränar våra ”psykiska muskler” desto kraftfullare blir de. Till skillnad mot inom t. ex. qigong arbetar vi här mestadels med energi inuti kroppen, främst – men inte enbart – i våra sju stora energicenter (kända som chakran). Vi kommer att arbeta med visualiserings- och förnimmelseövningar av ökande svårighetsgrad. Då regelbundenhet är nödvändig är det viktigt att deltagarna praktiserar även mellan träffarna.

Energiarbetet kommer att tillämpas bl. a. då vi renar rum, ytor och föremål samt laddar föremål.

CNW:s kosmologi och kosmogoni
Wicca är en spirituell väg med sitt specifika sätt att se på världsalltet, sin specifika kosmologi och kosmogoni. Var och hur startade allt? Vilka är vi som vandrar på jorden? Var kommer vi ifrån? Vad är målet med våra resor genom många, många liv? Hur påverkas vi av de universella cyklerna? Deltagarna kommer att få kunskap specifikt om CNW:s utgångspunkter, vilket i sin tur ligger till grund för det praktiska arbetet inom traditionen.

Meditation (innebörd II)
Meditation är grunden till mycket! Den som mediterar får koncentrationsförmåga och ökat lugn. Meditation frigör blockeringar, läker kroppen och transformerar om vårt sätt att se på världen. Att vara jordad och må bra är ett villkor för en framgångsrik resa inom både livet och Wicca, och därför kommer deltagarna att få lära sig zenbuddhistiskt influerad meditation som syftar till tankefrihet och mental tomhet (shikantaza). Vi kommer att gå igenom denna meditationstyp i såväl teori som i praktik, med målet att deltagarna skapar en egen meditationsrutin mellan träffarna.

Via denna länk finner du innehållsbeskrivningar av respektive träffar, samt datum.

4VindarPenta