Information om utbildning

Utbildningen är uppdelad i 2 block. Den teoretiska delen består av 6 delar som läses på distans till en kostnad av 2 500:-. Den praktiska delen är en 4-dagars retreat på kursgård till en kostnad av 4 500:-. 2020 kommer retreaten att hållas den 27-30 juni i Dalarna. För diplomering krävs deltagande i retreaten.

Shaeen delar med sig av följande:

Teoretisk del på distans

Årshjulet, dygnsrytm och ceremonierande – del 2
För många shamaner, wiccaner och häxor har årshjulets högtider stor betydelse. Vi firar solens och månens vandring och påverkan på våra liv. Som månen påverkar ebb och flod går även vi människor genom ett flöde starkt påverkade av universums olika himlakroppar, och med ökat medvetande om detta kan vi lära oss att samverka. Även timmarna på dygnet har olika betydelse och påverkan på oss. Med större kunskap kan vi själva utforma ritualer för olika tider och syften.

Gamla symboler – del 4
I de gamla mysterieskolorna användes olika symbolspråk som de initierade använde i gudomligt syfte. Bland annat brukades det thebanska alfabetet som idag – lite oegentligt – ibland kallas för ”häxrunor”. Dessa symboler bär på magiska budskap som kan användas både som amuletter och för divination.

Meditation (teori) – del 6, läggs ut v. 16
Det finns många olika sätt att meditera, alltifrån att använda mantran till att lyssna på musik eller en vägledande röst. Målet kan vara att söka tystnaden i sitt inre, eller tvärtom att betrakta de bilder och tankar som far genom våra sinnen; detta för att vi efteråt ska kunna tolka var vi befinner oss i livet och sedan kunna hitta vägar framåt. Oavsett tillvägagångssätt och mål strävar all meditation efter att skapa harmoni. Du får kunskap om hur du kan göra för att själv hitta de vägar som kan skapa det lugn du behöver här och nu.

Thorwald delar med sig av följande:

CNW:s kosmogoni och antropogoni – del 1
Wicca är en spirituell väg med sitt specifika sätt att se på världsalltet. Var och hur startade allt? Vilka är vi som vandrar på jorden? Var kommer vi ifrån? Vad är målet med våra resor genom många, många liv? Deltagarna kommer att få kunskap specifikt om CNW:s utgångspunkter, vilket i sin tur ligger till grund för det praktiska arbetet inom traditionen.

Meditation (teori) – del 3
Som wiccaner behöver vi god koncentrationsförmåga, förmåga att tömma sinnet samt successivt ökad självkännedom. En meditationsteknik som är lämplig och nyttig att lära sig, både som ingrediens i Wicca och som motvikt till vår jäktiga vardag, kallas på japanska shikantaza. Detta betyder ‘ingenting förutom att sitta’ och innebär meditation som strävar mot tankefrihet och mental tystnad och tomhet. Vi kommer att gå igenom de två faserna som tillsammans skapar shikantaza med målet att du skapar din egen meditationsrutin.

Praktiskt energiarbete – del 5
Inom Wicca drar man paralleller mellan våra psykiska krafter och våra fysiska muskler: ju oftare vi tränar våra ”psykiska muskler” desto kraftfullare blir de. Till skillnad mot inom t. ex. qigong arbetar vi här mestadels med energi inuti kroppen, främst – men inte enbart – i våra sju stora energicenter (kända som chakran). Du kommer att få arbeta med visualiserings- och förnimmelseövningar av ökande svårighetsgrad. Då regelbundenhet är nödvändig är det ytterst viktigt att deltagarna praktiserar även under den teoretiska distansutbildningen.

Energiarbetet kommer att kunna tillämpas bl. a. då vi renar rum, ytor och föremål samt laddar föremål.

Sommarretreat under 4 dagar – Vi återkommer om exakt plats och datum

Ceremonierande
Utifrån vad vi redan har gått igenom under den teoretiska delen är vi nu redo att bygga våra egna ritualer och ceremonier. Tillsammans skapar vi kraften med de verktyg vi har gått igenom och ser hur vi i praktiken kan hålla årshjulsceremonier, önskeritualer och annat både i grupp och i enskildhet. Kraften är stor när vi är fler som samverkar i samma syfte..

Färg , form och rörelse
Vi kommer även att lägga vikt vid att använda både kropp och sinne tillsammans för ökad kreativitet. Genom färg, form och rörelse tar vi upp det undermedvetna till ytan på ett lekfullt och enkelt vis för att öka förståelsen för oss själva, och vi får därigenom kraftfulla verktyg att gå vidare med.

Meditation
Sedan urminnes tider har vi använt oss av sång, dans och instrument såsom trumma och skallra för att t. ex. ”vandra mellan världarna”, dvs. ändra sinnestillstånd för att få kontakt med det ”icke sedda”. Genom sådana former av meditation kan vi dels nå det innersta i oss själva, dels nå de universella sanningar som vi sedan kan använda för att finna nya vägar om vi tidigare känt att vi stått still. Med hjälp av just trumman och skallran, samt kraftsånger och rörelse, kan vi öppna upp nya portar till medvetenhet och nå en annan nivå av lugn och harmoni.

Meditation (innebörd II)
Meditation enligt shikantaza, se ovan.

4VindarPenta