Utbildningsinformation

Shaeen delar med sig av följande:

Teoretisk del på distans

Årshjulet, dygnsrytm och ceremonierande
För många shamaner, wiccaner och häxor har årshjulets högtider stor betydelse. Vi firar solens och månens vandring och påverkan på våra liv. Som månen påverkar ebb och flod går även vi människor genom ett flöde starkt påverkade av universums olika himlakroppar, och med ökat medvetande om detta kan vi lära oss att samverka. Även timmarna på dygnet har olika betydelse och påverkan på oss. Med större kunskap kan vi själva utforma ritualer för olika tider och syften.

Gamla symboler
I de gamla mysterieskolorna användes olika symbolspråk som de initierade använde i gudomligt syfte. Bland annat brukades det thebanska alfabetet som idag – lite oegentligt – ibland kallas för ”häxrunor”. Dessa symboler bär på magiska budskap som kan användas både som amuletter och för divination.

Meditation (teori)
Det finns många olika sätt att meditera, alltifrån att använda mantran till att lyssna på musik eller en vägledande röst. Målet kan vara att söka tystnaden i sitt inre, eller tvärtom att betrakta de bilder och tankar som far genom våra sinnen; detta för att vi efteråt ska kunna tolka var vi befinner oss i livet och sedan kunna hitta vägar framåt. Oavsett tillvägagångssätt och mål strävar all meditation efter att skapa harmoni. Du får kunskap om hur du kan göra för att själv hitta de vägar som kan skapa det lugn du behöver här och nu.

Praktisk del under träffen i Dalarna 27-30 Juni 2020:

Meditation (innebörd I)
Sedan urminnes tider har vi använt oss av sång, dans och instrument såsom trumma och skallra för att t. ex. ”vandra mellan världarna”, dvs. ändra sinnestillstånd för att få kontakt med det ”icke sedda”. Genom sådana former av meditation kan vi dels nå det innersta i oss själva, dels nå de universella sanningar som vi sedan kan använda för att finna nya vägar om vi tidigare känt att vi stått still. Med hjälp av just trumman och skallran, samt kraftsånger och rörelse, kan vi öppna upp nya portar till medvetenhet och nå en annan nivå av lugn och harmoni.

Färg , form och rörelse
Vi kommer även att lägga vikt vid att använda både kropp och sinne tillsammans för ökad kreativitet. Genom färg, form och rörelse tar vi upp det undermedvetna till ytan på ett lekfullt och enkelt vis för att öka förståelsen för oss själva, och vi får därigenom kraftfulla verktyg att gå vidare med.

Thorwald delar med sig av följande:

Praktiskt energiarbete med tillämpningar
Inom Wicca drar man paralleller mellan våra psykiska krafter och våra fysiska muskler: ju oftare vi tränar våra ”psykiska muskler” desto kraftfullare blir de. Till skillnad mot inom t. ex. qigong arbetar vi här mestadels med energi inuti kroppen, främst – men inte enbart – i våra sju stora energicenter (kända som chakran). Du kommer att få arbeta med visualiserings- och förnimmelseövningar av ökande svårighetsgrad. Då regelbundenhet är nödvändig är det ytterst viktigt att deltagarna praktiserar även under den teoretiska distansutbildningen.

Energiarbetet kommer att kunna tillämpas bl. a. då vi renar rum, ytor och föremål samt laddar föremål.

CNW:s kosmologi och kosmogoni
Wicca är en spirituell väg med sitt specifika sätt att se på världsalltet, sin specifika kosmologi och kosmogoni. Var och hur startade allt? Vilka är vi som vandrar på jorden? Var kommer vi ifrån? Vad är målet med våra resor genom många, många liv? Hur påverkas vi av de universella cyklerna? Deltagarna kommer att få kunskap specifikt om CNW:s utgångspunkter, vilket i sin tur ligger till grund för det praktiska arbetet inom traditionen.

Praktisk del under träffen i Dalarna 27-30 Juni 2020:

Ceremonierande
Utifrån vad vi redan har gått igenom under den teoretiska delen är vi nu redo att bygga våra egna ritualer och ceremonier. Tillsammans skapar vi kraften med de verktyg vi har gått igenom och ser hur vi i praktiken kan hålla årshjulsceremonier, önskeritualer och annat både i grupp och i enskildhet. Kraften är stor när vi är fler som samverkar i samma syfte..

Meditation (innebörd II)
Meditation är grunden till mycket! Den som mediterar får koncentrationsförmåga och ökat lugn. Meditation frigör blockeringar, läker kroppen och transformerar om vårt sätt att se på världen. Att vara jordad och må bra är ett villkor för en framgångsrik resa inom både livet och Wicca, och därför kommer deltagarna att få lära sig zenbuddhistiskt influerad meditation som syftar till tankefrihet och mental tomhet (shikantaza). Vi kommer att gå igenom denna meditationstyp i såväl teori som i praktik, med målet att deltagarna framledes skapar en egen meditationsrutin.

4VindarPenta